Inolaxol används för behandling av:
  • förstoppning
  • för att få mjuk avföring efter operation

samt som tilläggsbehandling vid:

  • förstoppning i samband med IBS
  • sprickor i analöppningen och hemorrojder
  • behandling av diarré i samband med IBS

Iakttag försiktighet vid tarmsjukdomen Ulcerös kolit. Läs alltid bipacksedeln noga innan du använder ett läkemedel.

När bör Inolaxol® inte användas?
  • Vid sväljningssvårigheter
  • Vid passagehinder i mag-tarmkanalen
  • Vid känd gummiallergi
  • Omedelbart före vila eller sänggående

Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.