Rekommenderad dos för vuxna är 1 dospåse alternativt 1 kapsyl (utsidan av kapsylen användes som dosmått)
motsvarande 5 g (ca 5 ml) 1-3 gånger dagligen. Användning för barn: dosering enligt läkares rekommendation.


Vid behandling av diarré kan dosen ökas till 8 g pulver eller 10 g granulat 2-3 ggr dagligen.


Läs bipacksedeln noga före användning.